Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Termin składnia ofert do 30.11.2022 r.