Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Galeria

25-lecie PGKiM

Kotłownia

Nowoczesny tabor

Oczyszczalnia ścieków

Pozostała działalność

Stacja uzdatniania wody

Historia stacji uzdatniania wody

PSZOK

Cmentarz komunalny

Zieleń miejska