Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Położenie geograficzne

Położenie geograficzne

Miasto Nowa Dęba położone jest w północnej części województwa podkarpackiego i należy do powiatu tarnobrzeskiego. Powstało ono w latach 1937-1939 jako osiedle przyfabryczne przy budowanej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego Wytwórni Amunicji Nr 3 (obecnie Zakłady Metalowe Dezamet S.A.)

Prawa miejskie miasto otrzymało w roku 1961. Gmina Nowa Dęba od północy graniczy z gminą Tarnobrzeg, od wschodu z gminą Grębów, od południa z gminą Majdan Królewski i od zachodu z gminą Baranów Sandomierski.

Powierzchnia miasta i gminy wynosi 142 km kw. w tym 16 km kw. zajmuje miasto, a 126 km kw. – sołectwa: Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Jadachy, Chmielów, Cygany, os. Buda Stalowska.

Gminę zamieszkuje 19 570 mieszkańców. W tym w mieście 12 194, a w sołectwach 7 376 osób.

Teren gminy znajduje się w zachodniej części makroregionu zwanego Kotliną Sandomierską. Ponad połowę gminy zajmują lasy i wody. Wody to naturalizowane stawy hodowlane w Budzie Stalowskiej i cieki wodne – Trześniówka, Mokrzyszówka, Dąbrówka, Potok Dęba należące do zlewni rzeki Wisła.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 9 w ciągu komunikacyjnym Radom-Rzeszów oraz linie kolejowe jednotorowe Ocice – Nowa Dęba – Rzeszów i Chmielów – Staszów – Kielce, a także linia Hutniczo-Siarkowa.

Najbliższe większe ośrodki miejskie to Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Sandomierz, Stalowa Wola, oraz Rzeszów – będący stolicą województwa.

 

Miasto Nowa Dęba zaliczane jest do ośrodków obsługi lokalnej z zasadniczymi funkcjami tj.: przemysłową, administracyjno-usługową, turystyczną i obsługi rolnictwa.

Na terenie gminy znajduje się kilka średniej wielkości zakładów przemysłowych, a największe z nich to – mające długą tradycję – Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. W 1997 r. na terenie tych zakładów utworzono podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN co przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenie miasta oraz gminy Nowa Dęba.