Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Kontakt

Kontakt

TELEFONY ALARMOWE

Awarie Ciepłownicze

662 080 660

Awarie Wodociągowe

606 925 361

Awarie Kanalizacyjne

660 720 634

Telefony awaryjne dla Wspólnot Mieszkaniowych, na rzecz
których wykonujemy usługę konserwacji nieruchomości
i utrzymanie pogotowia awaryjnego

Awarie Elektryczne

668 234 767

Awarie Hydrauliczne

668 234 765

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Połączenie telefoniczne:

Centrala:

tel. 15 846 2641
tel. 15 846 2642
tel. kom. 539 734 415


Zakład Obsługi Nieruchomości: Kierownik – Piotr Flis

tel. 15 846 2641 wew. 45
tel. kom. 608 072 269


Zakład Energetyki Cieplnej: Kierownik – Andrzej Mazgaj

tel. 15 846 2641 wew. 42
tel. kom. 698 642 465


Zakładu Usług Komunalnych (zieleń, sprzątanie, wywóz nieczystości):

Kierownik Mieczysław Jamróz

tel. 15 846 2641 wew. 30 

tel. kom. 668 218 367

formalności pogrzebowe:
Elżbieta Mazur
tel. 15 846 2641 wew. 26
tel. kom. 606 925 573


Zakład Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków: Kierownik – Marcin Piórek

tel. kom. 668 124 518

tel. kom. 962 963 215


Zakład Ujęcia Wody i Wodociągów: Kierownik – Witold Masłyk

tel. 15 846 2641 wew. 34
tel. kom. 608 035 326

Ujęcie Wody tel. kom. 600 394 518

 

Główny Inżynier (warunki przyłączy wody i kanalizacji):
Marcin Andrusiewicz
tel. 15 846 2641 wew. 34
tel. kom. 604 237 412

Godziny pracy Przedsiębiorstwa

poniedziałek, środa, czwartek od 700  do 1500

wtorek  od 700  do 1730

piątek od 700  do 1230

 Kasa

poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1500

wtorek  od 730  do 1730

piątek od 730  do 1230

Uwaga! Przerwa od 13:00 do 14:00. W tym czasie kasa nieczynna.