Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Zarząd

Zarząd

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Andrzej Chejzdral
Z-ca Prezesa, Główny Księgowy
Marek Pabian