Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

WNIOSKI DO POBRANIA

POBIERZ WYBRANY WNIOSEK

 Rodzaj dokumentu

 Pobierz plik

Wniosek o wydanie ZAPEWNIENIENIA włączenia do sieci WOD.- KAN

Wersja edytowalna

Wniosek o wydanie WARUNKÓW TECHNICZNYCH włączenia do sieci WOD.- KAN

Wersja edytowalna

Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków

Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą