Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Leśnej 1, tel 602 517 778.

Punkt czynny jest w godzinach:

Poniedziałek – Sobota: w godz. 8.00-14.00
Wtorek:                            w godz. 7.00-17.00
W niedzielę i święta PSZOK jest nieczynny.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są wyłącznie odpady od mieszkańców Gminy Nowa Dęba na podstawie dowodu osobistego i/lub deklaracji/opłaty za wywóz śmieci. Odpady muszą być odpowiednio posegregowane.

W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, tekstylia, gruz betonowy z remontów i rozbiórek gospodarstw indywidualnych, materiały ceramiczne, szkło, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe.

Przeterminowane leki odbierane są w punktach aptecznych:

Lp.NazwaAdresGodz. otwarciaTelefon
1.

Apteka

Mgr farm. J.Szula

ul. Rzeszowska 5

39-460 Nowa Dęba

8:00 – 20:0015 846 23 81
2.

Apteka „Twoje Leki”

Mgr M. Łysoń

Al. Zwycięstwa 3/37

39-460 Nowa Dęba

8:00 – 21:0015 823 67 52
3.

Apteka „Różana”

Mgr farm. E. Czabańska

Al. Zwycięstwa 1B/22

39-460 Nowa Dęba

8:00 – 20:0015 810 32 45
4.

Punkt Apteczny

Tech. Farm. N.Noworyta

ul. Kolejowa 5

39-442 Chmielów

9:00 – 17:00691 200 208
5.Apteka NOVA

ul. Jasna 7

39-460 Nowa Dęba

8:00 – 21:00690 500 899

Zasady odbioru i rodzaje odbieranych odpadów określa Regulamin PSZOK: