Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE

Dla mieszkańców miejscowości

ALFREDÓWKA, BUDA STALOWSKA, ROZALIN, TARNOWSKA WOLA JADACHY, CHMIELÓW, CYGANY,

 

PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie uprzejmie informuje,

że w związku z pilnymi pracami na sieci wodociągowej zasilającej w/w sołectwa może wystąpić spadek ciśnienia wody oraz chwilowe przerwy w dostawie wody wodociągowej

w dniu 17-11-2022r (Czwartek)

w godz. od 830   2200

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakończenia prac ciśnienie wody w sieci zostanie przywrócone wcześniej

Za utrudnienia przepraszamy

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Termin składnia ofert do 30.11.2022 r.

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie informuje, iż od dnia 20.10.2022 r. istnieje możliwość płacenia rachunków za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków bezpośrednio u Inkasentów za pośrednictwem terminali płatniczych, które znajdują się na wyposażeniu inkasentów.

za Zarząd Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Andrzej Chejzdral

OGŁOSZENIE

Dla mieszkańców miasta  Nowa Dęba.

PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie uprzejmie informuje, że w związku
z wymianą magistrali wodociągowej na ul. Ogrodowej zachodzi konieczność zmiany kierunków przepływów wody od Ujęcia Wody
do miasta. Zmiana kierunków przepływu spowoduje zmętnienie wody i zmianę jej barwy. Pozostałe parametry nie ulegną zmianie
i dostarczana woda zdatna będzie do spożycia przez ludzi. 
Zmiana właściwości fizycznych  dostarczanej wody nastąpi

 od dnia  26.10.2022r. do dnia 08.11.2022r. 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie

Za utrudnienia przepraszamy

OGŁOSZENIE

Zakład Energetyki Cieplnej PGKiM zawiadamia mieszkańców,
że od dnia 14.09.2022 r. będzie uzupełniana instalacja centralnego ogrzewania w budynkach.

W związku z tym prosimy o całkowite otwarcie zaworów
na grzejnikach w celu ich odpowietrzenia.

Jednocześnie informujemy, że za szkody wynikłe podczas uzupełniania, a spowodowane indywidualnie przeprowadzanymi
w tym czasie remontami przez lokatorów nie odpowiadamy.

Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Harmonogramem odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych w 2022 roku.

Informacja o zatrudnieniu

 Z przykrością informujemy, że na chwilę obecną nie posiadamy wolnych etatów i nie prowadzimy naboru.