Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie informuje, iż od dnia 20.10.2022 r. istnieje możliwość płacenia rachunków za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków bezpośrednio u Inkasentów za pośrednictwem terminali płatniczych, które znajdują się na wyposażeniu inkasentów.

za Zarząd Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Andrzej Chejzdral