Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Sukcesywne dostawy oleju napędowego na rok 2023

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Sukcesywne dostawy oleju napędowego na rok 2023

Data ogłoszenia: 16.11.2022 r.

Termin składania ofert: 28.11.2022 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 28.11.2022 r. godz. 12:00

 

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania:

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ_FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SWZ_Oswiadczenie Wykonawcy_art125ust1

Załącznik Nr 3 umowa

Załącznik nr 4 – Oświadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej

Załącznik nr 5 do SWZ_ Zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniem

Załącznik Nr 6 – ID postępowania

Informacja z otwarcia ofert