Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację budynku administracji

Przetarg na termomodernizację budynku administracji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Leśnej 1 w Nowej Dębie”.

Data ogłoszenia: 04.08.2022 r.

Termin składania ofert: 22.08.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.08.2022 r. godz. 10:15

 

Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie wyników badań wody, wykonywanych w ramach kontroli jej jakości i przekazywanych przez przedsiębiorstwo oraz wyników badań wody wykonywanych w ramach własnej kontroli PPIS, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi lub jej brak przydatności do spożycia.

Wszystkie decyzje PPIS są publikowane na naszej stronie internetowej.

W przypadku decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przedsiębiorstwo natychmiast powiadamia w sposób skuteczny wszystkich konsumentów oraz informuje o zakresie zagrożenia oraz sposobie postępowania w zaistniałej sytuacji. Przedsiębiorstwo w porozumieniu z PPIS podejmuje niezwłocznie działania eliminujące zagrożenie oraz zapewnia na ten czas dystrybucję wody zdatnej do spożycia przez ludzi.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Harmonogramem odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych w 2022 roku.

Informacja o zatrudnieniu

 Z przykrością informujemy, że na chwilę obecną nie posiadamy wolnych etatów i nie prowadzimy naboru.